Kontakt

Hej! Kul att du vill komma i kontakt med oss. Vänligen fyll i formuläret nedan så återkommer vi.

  Intresselista

  Intresselista för en kolonistuga i Ulriksdals Koloniförening – information och anmälan

  Välkommen till Ulriksdals koloniförenings intresselista som just är en lista för dig som är intresserad att förvärva en kolonilott i Ulriksdal. Intresselistan är inte en kölista där den som står först får köpa först. Det är inte heller en lista från vilken styrelsen väljer ut nästa ägare. Intresselistan är en lista för dig som är intresserad av en kolonistuga i vårt fina område. När en kolonistuga är till salu kontaktas personerna på intresselistan via mejl med information om stugan, som säljs till marknadspris, och tid för visning. Sommarvatten finns och stugorna får användas för boende mellan den 1 april – 31 oktober enligt bestämmelserna i arrendeavtalet. De senaste åren har försäljningen ofta skett genom mäklare. Kolonistugor kan inte belånas och inte heller användas som säkerhet vid eventuellt banklån, eftersom kolonistugor i juridisk mening utgör lös egendom.

  För medlemskap i föreningen förväntas självklart att man har ett intresse för odling och att man delar uppfattningen att bevarandet av en torparby, myntat av gamle kungen som önskade att en koloniträdgård skulle ligga här, ska prägla verksamheten och eventuell nybyggnation. Det är alltså inte en sommarstuga som man köper. Vidare att man är villig att delta i det arbete som föreningen har bestämt. Det gäller städdagar och att ägna sina krafter åt eventuellt styrelsearbete. Föreningen har inte har några anställda för skötseln av det gemensamma, som innefattar både praktiskt och administrativt arbete. Det är därför önskvärt att alla medlemmar utifrån sin förmåga under en period deltar i arbetet i styrelsen eller i arbetsgrupper.

  Varje lottägare betalar arrende och en medlemsavgift på 2 000 kr/år (2022) där tillgång till sommarvatten, sophämtning och kostnader för bl a löpande underhåll av området ingår. Dessutom ska sedan år 2022 fastighetsavgift, som maximalt är 4 175 kr/år, betalas till staten. Alla dessa löpande kostnader uppgår vanligen till ca 12 000 kr per år.

  Om du är intresserad av att bli kolonist i Ulriksdals Koloniförening och bor i Storstockholm är du välkommen att anmäla dig till vår intresselista. Vid en försäljning är det själva stugan som man köper. Stugan står på arrenderad mark som föreningen arrenderar av Statens Fastighetsverk (SFV). Ta gärna del av våra stadgar, ordningsföreskrifter, allmänna råd och rekommendationer samt byggregler.  

  Anmälan till intresselistan

  Välkommen att skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till:

  intresselistan@ulriksdalskoloniforening.se

  Nästa gång en kolonistuga är till salu får du ett mejl med information om stugan, pris och tid för visning.

  Välkommen till Ulriksdals Koloniförening!

  Byggregler & tillstånd – FÖRÄNDRING AV TOMT OCH STUGA

  Kontakta först till byggansvariga i styrelsen.  De informerar om vilka krav kommunen och Fastighetsverket ställer.

  Alla dokument som hör till ett bygglovs eller tillståndsärende mailas till byggansvarig@ulriksdalskoloniforening.se
  Efter granskning av ritningar och godkännande i styrelsen skickas förfrågan vidare till Fastighetsverket och därefter skickas dessa till kommunen.

  Kom ihåg att informera grannarna om dina planer!

  Byggregler och andra tillstånd – antagna 2022-06-04

  Sniglar

  Enligt rapporter är det ovanligt lite sniglar i år, men de finns där efter regnet och på kvällarna.

  I år har jag använt nematoder som skydd. Nematoder är mikrostora maskar som kryper in i sniglarna och gör att de inte vill äta. Det är ofarligt för människor, andra djur och växter. Medlet (i mitt fall nemaslug) blandas ut i vatten och sedan vattnar man där det brukar dyka upp snigelmarodörer. Vattningen räcker i sex veckor. Det har funkat hos mig. Salladen står kvar och jag har bara hittat 6-7 sniglar i år.

  Ett effektivt medel är också järnsulfat. Det medlet köpte föreningen in förra året. Vissa fick gott resultat men hos mig funkade det inte. Det blev skatmat. Lägg ut en matsked där det brukar finnas sniglar, men täck så fåglarna inte äter upp det (som hos mig).

  Ölfällor fungerar också bra. Gräv ner burkar till markytan och fyll med öl. Sniglar är riktiga ölgubbar och går och dränker sig i ölen. Ett knep är att klippa av en petflaska, trä sedan den trattformade delen i bottendelen – kapsylgängan nedåt, fyll med öl. Lägg flaskan nedåtlutande med öppningen i marknivå. Sniglarna kommer in men inte ut.

  Några har försökt med koppartråd lindad runt känsliga krukor. Resultaten har varit skiftande. Har du erfarenhet?

  Kaffesump lär också ha effekt. Pröva att lägga det runt känsliga växter.

  Effektivast är naturligtvis att gå snigelrunda varje dag. Klipp itu de du ser, stoppa i påse och kasta i soporna.

  Rådjur

  I sommar har vi haft besök av rådjur. Det är ofta fjolårskalvar som blivit bortstötta av sin mamma som söker sig till trädgårdar där det är lätt att hitta fin mat. För rådjur är finsmakare, de äter bara fräscha skott och knoppar i lagom höjd. I år har särskilt flox och rosor blivit avknipsade, på några ställen även jordgubbsblom.

  Det finns avskräckningsmedel, mer eller mindre effektiva:

  • Blodmjöl är ett gödselmedel som rådjur skyr. Men kom ihåg att det regnar bort.
  • Odör är en smetig produkt som kletas på pinnar runt det man vill skydda.
  • Råväck är kuddar som rådjuren tycker luktar illa, de innehåller örter. De ska placeras med två meters mellanrum. De ska räcka hela sommaren.
  • Lukten av otvättad fårull, hårspray eller tvålflingor påstås också vara effektivt.

  Det går också bra att göra en dekokt som ska skrämma rådjuren: Blanda 1 kg blodmjöl, 1 liter vatten och 1 dl ammoniak.

  Slutligen ett beprövat skrämselmedel är stryka på skokräm på stickor och sätta ned vid särskilt goda växter.

  Har du ett eget knep? Hör av dig till webbgruppen så kan vi publicera det.

   

  Recept på Rådjursgrogg

  2dl blodmjöl

  1dl ammoniak

  1l vatten

  Doppa en bit oasis i sörjan och sätt ut på väl valda platser i trädgården.

  Intresserad av en stuga i Ulriksdals koloniförening?

  Då gör du bäst i att följa denna sida. Här informerar vi om de lotter som kommer ut till salu och när det blir visning.
  Här kan du även läsa om vad som gäller för medlemskap i vår förening. Du kan även anmäla dig till ”intresselistan” för att få information om ev försäljningar via mail. Se vidare info på: INTRESSELISTAN

  Välkommen till Ulriksdals Koloniförening som ligger i Nationalstadsparken! Den lummiga Ulriksdals slottsskog omger de 44 stugorna i Ulriksdals koloniförening. Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Sommarvatten finns och kolonistugorna får användas för boende mellan 1 april- 31 oktober enligt bestämmelserna i arrendeavtalet. Andrahandsuthyrning får inte ske. Som kolonist ska du sköta den egna lotten men också området kring lotten med gångar. Vi har två arbetsdagar per år där varje medlem förväntas lägga ner ca 4 timmars arbete på de gemensamma ytorna.

  Verksamheten sköts helt ideellt, vilket innebär att du efter förmåga ska vara beredd att engagera dig i föreningens gemensamma arbete och aktiviteter. Arbetsgrupper inom olika ansvarsområden utgör en permanent del i föreningen. Syftet är att öka gemenskapen och trivseln bland medlemmarna samt förståelsen för vad som behöver göras för att bevara koloniområdets karaktär med mera och bidra till biologisk mångfald genom olika insatser.    

  Mer om vad som krävs hittar du i våra stadgar, ordningsföreskrifter, allmänna råd och rekommendationer samt byggreglerhttps://ulriksdalskoloniforening.se/foreningen/

  Ekonomi;
  Medlemsavgift: 2 000 kr/år
  Arrende: 2022 är arrendet 18.14kr per kvm och år. Varje lottinnehavare belastas även med arrende för sin andel av de gemensamma ytorna (ca 400kr/kvartal)
  Elnät: Vattenfall, el-abonnemang: ca3 300 kr/år. Kostnad för förbrukning, energiskatt och moms tillkommer.
  Avgift i samband med överlåtelsen: 2 500 kr
  Fastighetsavgift: Kolonistugor belastas med fastighetsavgift för hus på ofri grund, avgiften bygger på taxeringsvärdet (max 4175/år 2022).
  OBS! Kolonistugor kan inte belånas och inte användas som säkerhet vid eventuellt banklån.

  Besiktning
  Kolonistuga köps i befintligt skick. Styrelsen rekommenderar att köparen på egen bekostnad anlitar en auktoriserad besiktningsman.

  Godkännande av styrelsen
  Köparen måste godkännas av styrelsen. Köparen måste vara skriven i Stockholms län, vara odlingsintresserad och ha tid att sköta sin kolonilott. Köparen får inte äga, arrendera eller ha nyttjanderätt till annan kolonilott.

  Betalning vid köp
  Vid köp betalas en kontantinsats på 10 % och resterande erläggs vid tillträdesdagen.

  1 2