Intresserad av en stuga i Ulriksdals koloniförening?

Då gör du bäst i att följa denna sida. Här informerar vi om de lotter som kommer ut till salu och när det blir visning.
Här kan du även läsa om vad som gäller för medlemskap i vår förening. Du kan även anmäla dig till ”intresselistan” för att få information om ev försäljningar via mail. Se vidare info på: INTRESSELISTAN

Välkommen till Ulriksdals Koloniförening som ligger i Nationalstadsparken! Den lummiga Ulriksdals slottsskog omger de 44 stugorna i Ulriksdals koloniförening. Föreningen är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet. Sommarvatten finns och kolonistugorna får användas för boende mellan 1 april- 31 oktober enligt bestämmelserna i arrendeavtalet. Andrahandsuthyrning får inte ske. Som kolonist ska du sköta den egna lotten men också området kring lotten med gångar. Vi har två arbetsdagar per år där varje medlem förväntas lägga ner ca 4 timmars arbete på de gemensamma ytorna.

Verksamheten sköts helt ideellt, vilket innebär att du efter förmåga ska vara beredd att engagera dig i föreningens gemensamma arbete och aktiviteter. Arbetsgrupper inom olika ansvarsområden utgör en permanent del i föreningen. Syftet är att öka gemenskapen och trivseln bland medlemmarna samt förståelsen för vad som behöver göras för att bevara koloniområdets karaktär med mera och bidra till biologisk mångfald genom olika insatser.    

Mer om vad som krävs hittar du i våra stadgar, ordningsföreskrifter, allmänna råd och rekommendationer samt byggreglerhttps://ulriksdalskoloniforening.se/foreningen/

Ekonomi;
Medlemsavgift: 2 000 kr/år
Arrende: 2022 är arrendet 18.14kr per kvm och år. Varje lottinnehavare belastas även med arrende för sin andel av de gemensamma ytorna (ca 400kr/kvartal)
Elnät: Vattenfall, el-abonnemang: ca3 300 kr/år. Kostnad för förbrukning, energiskatt och moms tillkommer.
Avgift i samband med överlåtelsen: 2 500 kr
Fastighetsavgift: Kolonistugor belastas med fastighetsavgift för hus på ofri grund, avgiften bygger på taxeringsvärdet (max 4175/år 2022).
OBS! Kolonistugor kan inte belånas och inte användas som säkerhet vid eventuellt banklån.

Besiktning
Kolonistuga köps i befintligt skick. Styrelsen rekommenderar att köparen på egen bekostnad anlitar en auktoriserad besiktningsman.

Godkännande av styrelsen
Köparen måste godkännas av styrelsen. Köparen måste vara skriven i Stockholms län, vara odlingsintresserad och ha tid att sköta sin kolonilott. Köparen får inte äga, arrendera eller ha nyttjanderätt till annan kolonilott.

Betalning vid köp
Vid köp betalas en kontantinsats på 10 % och resterande erläggs vid tillträdesdagen.