Byggregler & tillstånd – FÖRÄNDRING AV TOMT OCH STUGA

Kontakta först till byggansvariga i styrelsen.  De informerar om vilka krav kommunen och Fastighetsverket ställer.

Alla dokument som hör till ett bygglovs eller tillståndsärende mailas till byggansvarig@ulriksdalskoloniforening.se
Efter granskning av ritningar och godkännande i styrelsen skickas förfrågan vidare till Fastighetsverket och därefter skickas dessa till kommunen.

Kom ihåg att informera grannarna om dina planer!

Byggregler och andra tillstånd – antagna 2022-06-04