Styrelsen

Det här är vi som är med i styrelsen

Styrelsen 2021NamnStugaTelefon
OrdförandeKrister Jansson171070-777 46 48
SekreterareSusanne Brunner155070-845 72 02
Kassör
Lorenz Johansson154070-856 09 59 

Ledamot
Byggruppen
Stig Wård157070-270 11 79
Ledamot
Hemsida
Byggruppen
Lee Stern186070-5754414
Suppleant
Trivselgruppen
Gunilla Hägglöf179070-8335573
Suppleant
Trädgård och odlig
Gösta Blomqvist170070-350 86 21
RevisorMats Skinner151073 507 66 62
RevisorssuppleantBengt Holmquist177070-568 04 61
EkonomifrågorMarianne Wadfeldt153070-541 18 58
Valberedning,
sammankallande
Malin Holmquist177070-678 34 13

ValberedningInger Tempel182070-544 34 69
ValberedningEva Eriksson175070-594 93 10