Välkommen

Välkommen till Ulriksdals Koloniförening!

Ulriksdals koloniområde består av 44 stugor och ligger i Nationalstadsparken. Den lummiga Ulriksdals slottsskog omger kolonin. Alldeles i närheten ligger Ulriksdals slott med Confidencen, där det spelas opera och hålls konserter sommartid.

Fastighetsägare är svenska staten genom Statens fastighetsverk. Marken ingår i H. M. Konungens dispositionsrätt som förvaltas av Ståthållarämbetet. Arrendetomten omfattar en areal på ca 20 000m2. Stugorna är på ca 30m2 och får bebos sommartid.

Området skapades omkring 1960 och låg färdigt 1983. Se mer under fliken Historia.

Enligt myten var kolonin ett initiativ från kung Gustav VI Adolf. När han var kronprins bodde han och prinsessan Louise på Ulriksdals slott. En dag var han på promenad med sin adjutant, såg dalen och pekade med sin käpp och sa: Här vill jag ha en torparby!

Nu ligger den där, 44 röda stugor med vita knutar och en liten veranda, Ulriksdals koloniområde.