Intresselista

Intresselista för en kolonistuga i Ulriksdals Koloniförening – information och anmälan

Välkommen till Ulriksdals koloniförenings intresselista som just är en lista för dig som är intresserad att förvärva en kolonilott i Ulriksdal. Intresselistan är inte en kölista där den som står först får köpa först. Det är inte heller en lista från vilken styrelsen väljer ut nästa ägare. Intresselistan är en lista för dig som är intresserad av en kolonistuga i vårt fina område. När en kolonistuga är till salu kontaktas personerna på intresselistan via mejl med information om stugan, som säljs till marknadspris, och tid för visning. Sommarvatten finns och stugorna får användas för boende mellan den 1 april – 31 oktober enligt bestämmelserna i arrendeavtalet. De senaste åren har försäljningen ofta skett genom mäklare. Kolonistugor kan inte belånas och inte heller användas som säkerhet vid eventuellt banklån, eftersom kolonistugor i juridisk mening utgör lös egendom.

För medlemskap i föreningen förväntas självklart att man har ett intresse för odling och att man delar uppfattningen att bevarandet av en torparby, myntat av gamle kungen som önskade att en koloniträdgård skulle ligga här, ska prägla verksamheten och eventuell nybyggnation. Det är alltså inte en sommarstuga som man köper. Vidare att man är villig att delta i det arbete som föreningen har bestämt. Det gäller städdagar och att ägna sina krafter åt eventuellt styrelsearbete. Föreningen har inte har några anställda för skötseln av det gemensamma, som innefattar både praktiskt och administrativt arbete. Det är därför önskvärt att alla medlemmar utifrån sin förmåga under en period deltar i arbetet i styrelsen eller i arbetsgrupper.

Varje lottägare betalar arrende och en medlemsavgift på 2 000 kr/år (2022) där tillgång till sommarvatten, sophämtning och kostnader för bl a löpande underhåll av området ingår. Dessutom ska sedan år 2022 fastighetsavgift, som maximalt är 4 175 kr/år, betalas till staten. Alla dessa löpande kostnader uppgår vanligen till ca 12 000 kr per år.

Om du är intresserad av att bli kolonist i Ulriksdals Koloniförening och bor i Storstockholm är du välkommen att anmäla dig till vår intresselista. Vid en försäljning är det själva stugan som man köper. Stugan står på arrenderad mark som föreningen arrenderar av Statens Fastighetsverk (SFV). Ta gärna del av våra stadgar, ordningsföreskrifter, allmänna råd och rekommendationer samt byggregler.  

Anmälan till intresselistan

Välkommen att skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till:

intresselistan@ulriksdalskoloniforening.se

Nästa gång en kolonistuga är till salu får du ett mejl med information om stugan, pris och tid för visning.

Välkommen till Ulriksdals Koloniförening!