Vad gör en kolonist?

Här kommer information om vad en kolonist gör att publiceras…