Historia

Koloniträdgårdar har funnits i Sverige i över 100 år, i andra delar avEuropa något längre. 1800-talets städer var trånga och i lägenheterna bodde många personer, bostadsbristen var stor och försörjningen med frukt och grönsaker var dåligt tillgodosedd. Tanken var att ge storstadsbon en möjlighet att komma ut till sin egen lilla trädgård för att kunna odla frukt och grönsaker där och på så vis hålla nere livsmedelskostnaderna. Särskilt under första och andra världskriget blev koloniträdgårdarna en viktig försörjningskälla för befolkningen med potatis, frukt och grönt.

I slutet av 1800-talet kom nya strömningar från Europa, främst frånTyskland, där läkaren Daniel Gottlob Moritz Schreber från Leipzigönskade att fattiga barnfamiljer skulle få möjlighet att komma ut i friska luften efter dagens arbete. Efter Schreber kallas koloniträdgårdar i Tyskland även Schrebergarten. Staten skulle tillhandahålla mark för koloniområden som kolonisterna kunde arrendera.

År 1895 anlades de första svenska kolonilotterna i Skåne, dels Citadellkolonin i Landskrona, dels kolonin vid Pildammarna i Malmö. Kort därefter tillkom även ett koloniträdgårdsområde i Lund. Citadellkoloniet existerar fortfarande och är därmed Sveriges äldsta fortfarande i drift varande koloni. Kolonin i Malmö bestod i början av 68 lotter om 72 m2 vardera. Efterfrågan var stor och snart var samtliga lotter utarrenderade. Men ett liknande område anlades ännu tidigare av Jonsereds fabriker utanför Göteborg för att arbetarna inte skulle flytta till Amerika. Det har sedan dess kallats just ”Amerika” och finns kvar än i dag under detta namn. År 1905 startades Stockholms äldsta fortfarande existerande koloniträdgård på Norra Djurgården, som heter Koloniföreningen Söderbrunn. I resten av landet fick rörelsen stor spridning efter sekelskiftet 1900. Redan 1916 fanns det koloniträdgårdar i 37 svenska städer. År 1917 fanns det närmare 6.000 kolonilotter bara i Stockholm, och där skördades bland annat runt 870 ton potatis.

Till pionjärerna inom den svenska koloniträdgårdsrörelsen räknas två kvinnor; Anna Lindhagen och hennes väninna Anna Åbergsson. År 1906 bildades på Anna Lindhagens initiativ Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm och där blev Anna Åbergsson kassör. När Stockholms stad övertog verksamheten 1921 blev Åbergsson föreståndare och efterträdde Anna Lindhagen. I Eriksdalslunden i Stockholm har båda en väg uppkallad efter sig.

Styrelsen

Det här är vi som är med i styrelsen

Styrelsen 2021NamnStugaTelefon
OrdförandeKrister Jansson171070-777 46 48
SekreterareSusanne Brunner155070-845 72 02
Kassör
Lorenz Johansson154070-856 09 59 

Ledamot
Byggruppen
Stig Wård157070-270 11 79
Ledamot
Hemsida
Byggruppen
Lee Stern186070-5754414
Suppleant
Trivselgruppen
Gunilla Hägglöf179070-8335573
Suppleant
Trädgård och odlig
Gösta Blomqvist170070-350 86 21
RevisorMats Skinner151073 507 66 62
RevisorssuppleantBengt Holmquist177070-568 04 61
EkonomifrågorMarianne Wadfeldt153070-541 18 58
Valberedning,
sammankallande
Malin Holmquist177070-678 34 13

ValberedningInger Tempel182070-544 34 69
ValberedningEva Eriksson175070-594 93 10

Välkommen

Välkommen till Ulriksdals Koloniförening!

Ulriksdals koloniområde består av 44 stugor och ligger i Nationalstadsparken. Den lummiga Ulriksdals slottsskog omger kolonin. Alldeles i närheten ligger Ulriksdals slott med Confidencen, där det spelas opera och hålls konserter sommartid.

Fastighetsägare är svenska staten genom Statens fastighetsverk. Marken ingår i H. M. Konungens dispositionsrätt som förvaltas av Ståthållarämbetet. Arrendetomten omfattar en areal på ca 20 000m2. Stugorna är på ca 30m2 och får bebos sommartid.

Området skapades omkring 1960 och låg färdigt 1983. Se mer under fliken Historia.

Enligt myten var kolonin ett initiativ från kung Gustav VI Adolf. När han var kronprins bodde han och prinsessan Louise på Ulriksdals slott. En dag var han på promenad med sin adjutant, såg dalen och pekade med sin käpp och sa: Här vill jag ha en torparby!

Nu ligger den där, 44 röda stugor med vita knutar och en liten veranda, Ulriksdals koloniområde.

1 2