Styrelsens arbete

Här samlar vi styrelsens pågående arbete så det finns tillgängligt för alla aktiva.

Vid årsmötet 5 juni 2021 valdes följande styrelse:
Ordförande – Krister Jansson
Sekreterare – Susanne Brunner
Kassör – Olle Åström ersattes av Lorenz Johansson 211211
Ledamot – Stig Wård
Ledamot – Katarina Carlén
Ledamot – Gösta Blomqvist
Ledamot – Lee Stern