Styrelsen

Det här är vi som är med i styrelsen

Styrelsen 2020NamnStugaTelefon
OrdförandeKrister Jansson171070-777 46 48
SekreterareSusanne Brunner155070-845 72 02
Kassör
Eleonora Wettebrandt162070-409 18 78

Ledamot
Byggfrågor
Stig Wård157070-270 11 79
Ledamot
Hemsida
Lee Stern186070-5754414
SuppleantKatarina Carlén167070-753 07 88
SuppleantGösta Blomqvist170070-350 86 21
RevisorMats Skinner151073 507 66 62
RevisorssuppleantBengt Holmquist177070-568 04 61
EkonomifrågorMarianne Wadfeldt153070-541 18 58
Valberedning,
sammankallande
Malin Holmquist177070-678 34 13

Valberedning
Valberedning