Bygglov

Anmäl först till byggansvariga i styrelsen; Krister Jansson och Stig Wård. De informerar om vilka krav kommunen och Fastighetsverket ställer.

Styrelsen skickar, efter granskning av ritningar, förfrågan vidare till Fastighetsverket och därefter skickas dessa till kommunen.

Kom ihåg att informera grannarna om dina planer!

Byggregler och byggtillstånd (antagna_2017-03-26 )